אופטיקה גאומטרית

אופטיקה גאומטרית

1. צל מלא וצל חלקי

•צל מלא – אזור שאליו לא מגיעה אף קרן אור מהמקור
•צל מלא מוצר רק כאשר מקור אור נקודתי
•צל חלקי – אזור לאליו מגיעות רק חלק מקרני אור מהמקור
•צל חלקי נוצר ממקור אור לא נקודתי או מספר מקורות אור