אופטיקה גאומטרית

Site: עמל שבח מופת - תל אביב
Course: תשע"ג - פיסיקה י1-י5
Book: אופטיקה גאומטרית
Printed by: Guest user
Date: Thursday, 9 February 2023, 8:26 AM

Description

אופטיקה גאומטרית

1. צל מלא וצל חלקי

•צל מלא – אזור שאליו לא מגיעה אף קרן אור מהמקור
•צל מלא מוצר רק כאשר מקור אור נקודתי
•צל חלקי – אזור לאליו מגיעות רק חלק מקרני אור מהמקור
•צל חלקי נוצר ממקור אור לא נקודתי או מספר מקורות אור