התחברות לספקי תוכן באמצעות: הזדהות משרד החינוך 

אופק מטח גלים יישומטיקה עשר אצבעות

התחברות ללא סיסמה של משרד החינוך

שטף קריאה שטף קריאה אנגלית דף דף אקדמיה ברשת


רשימת ספרים  כיתות א - ג רשימת ספרים כיתות ד