התחברות לספקי תוכן באמצעות: הזדהות משרד החינוך 

אופק מטח גלים אלנט עשר אצבעות
יישומטיקה

התחברות ללא סיסמה של משרד החינוך

שטף קריאה שטף קריאה אנגלית דף דף אקדמיה ברשת