בחנים

יחידת־הוראה שם סיום הבוחן
תנועה שוות מהירות 1.1 מושגים בסיסיים במכניקה ללא תאריך סגירה
1.2 תנועה קצובה ללא תאריך סגירה
1.3 תנועה שוות מהירות (מיורם אשל) ללא תאריך סגירה
1.4 תנועה שוות מהירות ומהירות הממוצעת ללא תאריך סגירה
1.5 גרפים של תנועה שוות מהירות ללא תאריך סגירה
1.6 עדי רוזן - עמ' 82 ללא תאריך סגירה
תנועה שוות תאוצה 2.1 תאוצה מושגים ללא תאריך סגירה
2.2 תנועה שוות תאוצה למקוטעין ללא תאריך סגירה
2.3 ניתוח ערכי מקום כפונקציה של הזמן שהתקבלו בניסוי ללא תאריך סגירה
2.4 תנועה בתאוצה של שני גופים ללא תאריך סגירה
2.5 אופי של תנועה לפי גרף ללא תאריך סגירה
2.6 קינמטיקה - חזרה ללא תאריך סגירה
תרגילים משולבים 3.1 זריקה אופקית תרגילים מספר (עדי רוזן) עמ' 324 (1-11) ללא תאריך סגירה
3.2 זריקה אופקית תרגילים מספר (עדי רוזן) עמ' 324 (12-19) ללא תאריך סגירה
ווקטורים 4.1 פירוק ווקטור לרכיבים FX ו-FY ללא תאריך סגירה
4.2 חיבור ווקטורים מאונכים ללא תאריך סגירה
4.3 ווקטורים בזוויות ללא תאריך סגירה
נפילה חופשית 5.1 נפילה חופשית ללא תאריך סגירה
5.2 נפילה חופשית של 2 גופים ללא תאריך סגירה
5.3 תנועה שוות תאוצה וזריקה אנכית ללא תאריך סגירה
זריקה אופקית 6.1 זריקה אופקית א' ללא תאריך סגירה
6.2 זריקה אופקית ב' ללא תאריך סגירה
חוקי ניוטון 7.1 כוחות ללא תאריך סגירה
7.2 חוק שני של ניוטון ללא תאריך סגירה
7.3 החוק השני של ניוטון - המשך ללא תאריך סגירה
7.4 שאלות הבנה על חוקי ניוטון ללא תאריך סגירה
7.5 חוקי ניוטון ללא תאריך סגירה
7.6 יישומים של חוק 2 של ניוטון תרגילים מספר (עדי רוזן) עמ' 271 (9-23) ללא תאריך סגירה
שני גופים קשורים בגלגלת 8.1 שני גופים קשורים בגלגלת (עדי רוזן) 276 (46-51) ללא תאריך סגירה
8.2 משוואת חוקי ניוטון עם גלגלת ללא תאריך סגירה
8.3 - תנועה של 2 גופים על גלגלת ללא חיכוך ללא תאריך סגירה
8.4 - תנועה של 2 גופים על גלגלת כולל חיכוך ללא תאריך סגירה
8.5 - 2 גופים נעים על משטח ללא תאריך סגירה
חוק 1 של ניוטון- סטטיקה 9.1 סטטיקה-גוף תלוי על 2 חוטים ללא תאריך סגירה
מישור משופע מישור משופע תרגילים מספר (עדי רוזן) עמ' 271 (24-27) ללא תאריך סגירה
יישומים של חוקי ניוטון 10.1 הנעת הגופים תרגילים מספר (עדי רוזן) עמ' 273 (29-35) ללא תאריך סגירה
יישומים ל10.2 מערכת רב גופית תרגילים מספר (עדי רוזן) עמ' 275 (40-45) ללא תאריך סגירה
תנועה מעגלית 11.1 בוחן תנועה מעגלית חזרה ללא ציון ללא תאריך סגירה
11.2 בוחן מושגים תנועה מעגלית ללא תאריך סגירה
11,3 תנועה מעגלית - הגדרות ללא תאריך סגירה
11.4 תנועה מעגלית תרגילים מספר (עדי רוזן) 325 (20-22) ללא תאריך סגירה
11.5 תנועה מעגלית תרגילים מספר (עדי רוזן) עמ 326 (23-27) ללא תאריך סגירה
11.6 תנועה מעגלית תרגילים מספר (עדי רוזן) עמ 326 (28-32) ללא תאריך סגירה
מתקף ותנע 12.1 בוחן מתקף ותנע 1 ללא תאריך סגירה
אופטיקה גאומטרית 13.1` החזרת אור ללא תאריך סגירה
13.2 אופטיקה גאומטרית 1 - 20 שאלות ללא תאריך סגירה
13.3 שבירת האור ללא תאריך סגירה
סיכום של חומר בוחן הכנה למבחן (לא לתעודה) ללא תאריך סגירה