אנרגיה קינטית

מחצית המַכפלה של המסה בְריבוע המהירות.  

» מושגים מכניקה