מסה

היחס הקבוע שבין שקול הכוחות הפועלים על גוף ובין תאוצתו.נקרא גם בשם:"המסה ההתמדית של הגוף" 

» מושגים מכניקה