כוח

תוצאה מאינטראקציה - פעולת גומלין,של גוף  עם גוף אחר

» מושגים מכניקה