תנועה קצובה

תנועה בה המהירות הממוצעת היא גודל קבוע שאינו תלוי בזמן. או: תנועה שמהירותה הרגעית קבועה. 

» מושגים מכניקה