העמוד הראשי של הקורס
חוקי ניוטוןחוק 1 של ניוטון- סטטיקה