העמוד הראשי של הקורס
חוק 1 של ניוטון- סטטיקהחוק הוק