עבודה

המכפלה של עוצמת הכוח F, בהעתק x ובקוסינוס הזווית אלפא שבין כיוון הכוח ובין כיוון ההעתק

» מושגים מכניקה