האולפנה במדיה

שיר האולפנה

חלוקת עוגות לצוות

 צוות המנהלה מחלק  עוגות לכל הצוות