זהו אזור לריכוז חומרים למורי מתמטיקה שמכינים לטופס 802